Grönlunds Bygg & Fastighetsservice

  • Om & tillbyggnationer
  • Renovering
  • Målning
  • Fastighets service & tillsyn
  • Tvätt & målning av tak, fasader, altan, staket mm
  • Gräsklippning
  • Utför även auktionsuppdrag för inlämning eller för dödsbo´s räkning.

Kontakta Åke Grönlund
Tel: 0704-923171