JM Stugor & Förråd

Från standardstuga till helt kundanpassad, kompletta monteringssatser!
Knuttimrad eller stående fasadpanel – från 5 kvm till Ert önskemål!
Sveriges mest prisvärda stugor – med eller utan vår monteringshjälp!

JM Stugor & Förråd
www.jmstugor.se
info@jmstugor.se
Telefon 0739-81 17 38
Valleviksvägen 28, Lärbro