RuteLederUte - Naturleder i Rute

cykla

Risungsturen. Belagda och obelagda vägar genom skogar, dallandsskap och Valleviken, förbi Fardume Träsk.

Furillenturen. Belagd och obelagd väg genom karg natur och gamla stenbrott. Hela ön är fantastisk att cykla runt på.

Raukturen. Går genom ett varierande landskap, åkrar, skog, raukområde och vid havet. Uppför & nerför, kräver kondition.

 

Fardumeturen. Skogsstigar med god sikt och en kort lätt trafikerad väg.

Huskturen. Skogsstigar samt lätt trafikerad obelagd väg till Husken, något igenvuxet på östra sidan Huskudden, annars skogsvägar på Lergravsberget.

Värnekullarturen. Lätt framkomlig grusad skogsväg och mjuka stigar.

Albyrundan. En slinga på obelagda vägar, förbi klintkant och raukar i Albyskogen.

Vallerundan. Stigar, obelagda & belagda vägar genom skog, förbi jordbruk & rester av kalkbrytningen.

Värnekullarslingan. En trevlig led genom brukad skog och längs bevuxen strand.

Lergravsviken runt. Vacker tur med raukfältet som fond. Det finns mycket att se, både i och
ovanför vattenytan.

Furillen runt. Ön bjuder på dramatiska klippkanter, strandängar med rikt fågelliv, raukar, sandstränder och många
möjligheter till strandhugg.

Vallleviken runt. Lugn paddling oavsett vindriktning förbi öarna Fjaugen och Klasen.