Rute Socken ligger vid norra Gotlands vackra östkust. 50 km norr om Visby, 13 km norr om Lärbro,13 km söder om Fårösund där färjan går till Fårö. 18 km norr om Slite.

Antalet invånare har varierat kraftigt under 1900-talet som följd av ett förändrat näringsliv. Storleksrationaliseringen inom jordbruk och fiske och nedläggningen av stenindustrin har lämnat tydliga spår i naturen och syns även i byggnader och samhällets utformning: Kalkugnar, stenbrott, fabriks”lämningar”, krossverk, pirar, Folkets Hus, ”Röda Raden”, gamla gårdar som t ex Lilla Valle, berättar något om dess historia. Högsta befolkningsantalet var kring 1930 med ca 1000 invånare då var stenindustrin fortfarande igång; i Valleviken (1919 -1947) och på Furillen (1908- 1974)

Idag bor det kring 330 personer och inflyttningen av åretruntboende är större än utflyttningen, en trend som varit sedan 1980-talet.

Länkar med anknytning till Rute: